Nieuws

Gertrud neemt afscheid van gemeenteraad

Maandag 26 maart 2018 nam raadslid/fractievoorzitter Gertrud van Leeuwen afscheid van de gemeenteraad.

In haar korte toespraak bedankte zij haar collega raadsleden, college, griffie, ambtenaren, haar fractiegenote Marlene Postma en de steunfractie voor de samenwerking!

Want zonder samenwerking bereik je geen resultaten.

Lees verder

2 Zetels voor GroenLinks

GroenLinks Weststellingwerf heeft haar twee zetels behouden en meer stemmen gekregen dan in 2014. Van 1126 naar 1280 GroenLinks-stemmers in 2018, dat is 13,7 % groei!

Dit ondanks de toename van twee extra fracties in de raad ten opzichte van 2014. We zijn tevreden en willen onze kiezers daarvoor bedanken. Wij zetten ons de komende jaren vol optimisme in voor beweging en verandering, waardoor nieuwe oplossingen en kansen worden gevonden voor een Groen, Sociaal en Levendig Weststellingwerf.

 

 

GroenLinks schenkt kinderfietsen aan Stichting Leergeld

Te midden van de kinderen van groep 3 en 4 van OBS Zuid School Wolvega overhandigde GroenLinks aan de Stichting Leergeld Weststellingwerf zeven kinderfietsen.

Schooldirecteur Rik van Galen legde de kinderen uit waarom de Stichting Leergeld  ouders helpt wanneer zij niet genoeg geld verdienen voor extra leermiddelen of om de kinderen mee te laten doen aan sport en spel

Lees verder

Draagvlak voor fietstunnel onder spoor Lyklamaweg in Wolvega

In Weststellingwerf is het verkiezingsprogramma van Groen Links het meest duidelijk pro fiets. Zo willen ze voorrang voor fietsers op rotondes in de bebouwde kom, de OV-fietsen bij het station Wolvega, een fietstunnel onder het spoor door bij de Lyklamaweg met daarbij het gebied inrichten als 30 km zone. Daarnaast wil het zowel ouders stimuleren om kinderen op de fiets naar school te brengen, als de automobilisten motiveren om vaker de fiets te pakken. Ook de VVD wil een fietstunnel onder het spoor door. En Weststellings Belang heeft het over het oplossen van de verkeersproblemen hier.

Aldus de Fietsersbond Fryslân

Als Schaap over de dam is......

Om het winkelgebied in het centrum van Wolvega aantrekkelijk te maken voor het wandelend en fietsend publiek maar ook als protest tegen het jaren lange braakliggen van dit perceel, heeft GroenLinks een doek met schapen opgehangen op het hek van het braakliggend terrein midden in de Hoofdstraat-Oost.

Lees verder