Nieuws

Gaby Thijssen nieuwe fractievoorzitter GroenLinks

Raadslid Gaby Thijssen neemt per direct het fractievoorzitterschap over van Marlene Postma. Als raadslid zet mevrouw Marlene Postma zich met heel veel enthousiasme en met hart en ziel in voor haar portefeuilles en haar rol als volksvertegenwoordiger. Het bestuur dankt Marlene voor haar inzet de afgelopen tijd als fractievoorzitter.

Bijdrage GroenLinks tijdens Begrotingsbehandeling 2019

In het voorwoord van de begroting 29019 schrijft het College:

“We zijn een College waar het veilig en comfortabel wonen is……….” De intensivering van de gaswinning uit bestaande putten en mogelijke  uitbreiding hiervan staan op gespannen voet hiermee gezien de ervaringen met mijnbouwactiviteiten in het algemeen en gaswinning in het bijzonder.

Lees verder

Pagina's