Weststellingwerf tekent Statiegeld Alliantie

De gemeenteraad heeft 29 oktober de motie van GroenLinks om de Statiegeld Alliantie te tekenen unaniem aangenomen

Toelichting  motie

Motie ondertekening Statiegeld alliantie.

Ik wil allereerst de voorzitter feliciteren met het aannemen van zijn rapport “Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie” door het Europees Parlement.

Het is 29 januari jl helaas niet gelukt om de meerderheid van deze Raad te overtuigen om ons als gemeente aan te laten sluiten bij de Statiegeldalliantie.

In de afgelopen 9 maanden is er veel informatie vrijgekomen over de gevolgen van zwerfplastic, plastic soep en microplastics in ons voedsel en onszelf! Niet in de laatste plaats door de rapporteur van het Europees comité van de regio’s dhr A. van de Nadort, onze burgemeester.

Weststellingwerf is de enige gemeente in Friesland die zich niet heeft aangesloten.

Zwerfplastic wordt een steeds groter probleem, ik zal een voorbeeld noemen:

Coca Cola produceert 3500 plastic wegwerpflesjes per seconde, dit zijn er 110.376.000.000 per jaar. Het MIT heeft berekend dat 40%= 44.150.400.000 in het milieu terecht komen!

Dit is alleen Coca Cola! Laat ze er 1 miljard naast zitten.

Natuurlijk moet er vol ingezet worden op het circulair gebruik van plastic, afbreekbaar plastic  en upcyclebaar plastic.

Maar één van de maatregelen om daar op relatief korte termijn wat aan te doen is het invoeren van statiegeld. In het rapport van het CvdR wordt dit ook als één van de oplossingen benoemd.

In Duitsland o.a. blijkt statiegeld op plastic flessen (en blikjes) een zeer succesvol middel om plastic vervuiling tegen te gaan.

Ik vind dat onze gemeente een modderfiguur slaat als ze al enige gemeente in de provincie de alliantie niet ondertekend. Bovendien is het niet uit te leggen dat onze burgemeester een  meerderheid in Europa achter zich krijgt op het anders omgaan en produceren, circulair gebruik van plastic en zijn eigen gemeente de andere kant op kijkt.

Namens GroenLinks Gaby Thijssen

Naar de motie (agendapunt 14): https://ris.ibabs.eu/raad-weststellingwerf/meeting/10000000/a78f32f4-a4c...