Schooldebat

7 juni ’18 was er een schooldebat gepland met het Comprix college in de raadzaal van het gemeentehuis te Wolvega.

Marlene mocht er als Raadslid bij aanwezig zijn en een groep begeleiden , ook als jury.

 

Kinderen uit Oost en Weststellingwerf deden mee aan dit debat. Ook waren de juffen , ouders en belangstellenden bij dit debat aanwezig.

De Stelling was:  Elke school zou een groene speelruimte moeten hebben.

De kinderen kregen de gelegenheid om hun standpunt ten aanzien van de stelling kort toe te lichten middels een powerpoint presentatie .

Twee groepen : Zonnepanelen Links en Groen Rechts gingen het debat aan met elkaar .

Fijn om te zien en te horen dat de kinderen zich zeer goed hadden voorbereid voor dit schooldebat.

De raadsleden en de voorzitter bepaalden in onderling overleg welke groep het debat had gewonnen.

Tijdens dit onderling overleg gaf de griffier uitleg over hoe en wat er zich afspeelt in het gemeentehuis.

 De groep Groen Rechts heeft dit debat gewonnen vooral, door hun humor en duidelijke antwoorden.

Een prachtige en leerzame middag waar iedereen van genoten heeft.  Zeker voor herhaling vatbaar.