Motie tegen Heinekenbier haalt het niet in Raad

De motie van GroenLinks tegen het schenken van Heineken bier in het gemeentehuis heeft het niet gehaald.

Omdat de motie geen kans maakte is hij ingetrokken. Maar het doel is bereikt. De motie heeft veel aandacht gekregen waaronder een artikel in de Leeuwarde Courant.

Andere GroenLinks fracties in het land gaan het idee overnemen.

strekking van de motie:

overwegende dat:

-Onze gemeente Fairtrade gemeente is en dit serieus neemt

-op dit moment Heineken bier wordt geschonken in het restaurant

-nu we kennis hebben genomen van de rol die Heineken speelt en gespeeld heeft in Afrika

-dit in strijd is met de beginselen van Fairtrade

verzoekt het College

-Heineken bier te vervangen door een merk waarvan vast staat dat dit voldoet aan de Fairtrade beginselen,

-bij andere producten waarvan bekend is of wordt dat zij niet voldoen aan de uitgangspunten van Fairtrade op eigen initiatief dezelfde actie te ondernemen,

Bij standpunten staat de hele tekst.