GroenLinks steunt Motie Cannabisolie SDW niet

GroenLinks heeft de sympathieke motie van SDW niet gesteund. De informatie waarop de motie was gebaseerd klopt niet.

Alleen SDW steunde de motie, waarop zij deze heeft ingetrokken

Standpunt GroenLinks mbt motie SDW verkrijgbaarheid Medicinale Cannabisolie

De motie van SDW is zeer sympathiek en het einddoel, een betere verkrijgbaarheid en opname in het zorgpakket  wordt door GL van harte ondersteund.

 

Een aantal opmerkingen:

Volgens het Bureau voor Medicinale Cannabis (de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de productie van cannabis voor medicinale doeleinden) zijn er voldoende wetenschappelijke gegevens die aantonen dat cannabis werkzaam is bij een aantal aandoeningen en ziekten.

GL staat op het standpunt dat medicinale cannabisolie  legaal , op doktersrecept, verkrijgbaar moet zijn. En dat is al het geval.

Bovendien moet de productie van cannabisolie onder (overheid) gecontroleerde omstandigheden plaatsvinden. Dat gebeurt ook zo leert navraag bij Cannabiszorg.nl,( een in overheids gecontroleerde medicinale cannabis producerende apotheek.).

Daar staat tegenover dat er veel nepmiddelen verkrijgbaar zijn via internet en reguliere drogisten en winkels. Deze middelen bevatten nauwelijks tot geen werkzame stof en de controle hierop is twijfelachtig. GroenLinks vindt dat onwenselijk.

Navraag bij apothekers leert dat zij niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de wijze waarop medicinale cannabis verstrekt kan worden. Apothekers en artsen denken dat dit niet legaal kan en dat zij niet via een andere apotheek in mogen kopen. Dit klopt niet. Ze mogen het zelfs zelf maken!

Het gebrek aan kennis bij de diverse beroepsgroepen is veeleer een beperkende factor bij de verkrijgbaarheid van veilige medicinale cannabisolie. Dat moet nodig veranderen!

Wat SDW vraagt in de motie kan dus al! Veilige Medicinale cannabis is met medewerking van de huisartsen en apothekers in Weststellingwerf verkrijgbaar en maatschappelijk geaccepteerde  locaties zijn ruim voor handen! Het College zou dit nog eens extra onder de aandacht kunnen brengen vanuit haar zorgplicht.

 

Blijft over het feit dat medicinale cannabisolie sinds 3 jaar niet meer  wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

GL is het van harte met SDW eens dat dit zo snel mogelijk moet veranderen en steunt de oproep aan het kabinet om dit zo snel mogelijk te regelen. Navraag leert dat hier hard voor gelobbyd wordt en dat willen we graag met een aangepaste motie een steun in de rug geven.

De motie zoals die er nu ligt kan GL op basis van bovenstaande niet steunen.

Naar de motie (agendapunt 15):  https://ris.ibabs.eu/raad-weststellingwerf/meeting/10000000/a78f32f4-a4c...