Onderwijs met oog op talenten en beperkingen (Speerpunt 05)

Onderwijs met oog op talenten en beperkingen

Kwalitatief goed onderwijs en gelijke kansen voor iedereen. Een goede spreiding van basisscholen, ook in de kleine dorpen. Elke basisschool een kindcentrum waar onderwijs, ondersteuning en vrije tijd samenkomen.