Meer groen en biodiversiteit (Speerpunt 01)

Meer groen en biodiversiteit

Groen en biodiversiteit versterken door meer aanplant van bomen, groene bermen en extra groene ruimte in de bebouwde kom. Groene parkeerplaatsen door het gebruik van bijvoorbeeld grastegels. Ook bij herinrichting en nieuwe plannen vergroening zonder de veiligheid aan te tasten. Duurzamere landbouwmethodes voor een vitale grond.