Alleen groen hernieuwbare duurzame energieopwekking (Speerpunt 03)

Alleen groen hernieuwbare duurzame energieopwekking

Zo snel mogelijk afbouw van aardgaswinning in Weststellingwerf omdat het noodzakelijk en haalbaar is alleen in te zetten op duurzame energieopwekking. Deze hernieuwbare energie dient voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te zijn in allerlei vormen, waardoor aardgas niet meer nodig is.