Alle burgers worden maximaal betrokken (Speerpunt 09)

Alle burgers worden maximaal betrokken

Alle inwoners worden bij beleid, plannen en de uitvoering actief aan de voorkant betrokken. Dat geldt voor alle lagen uit de bevolking. Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en ondersteund.